Dansk Søforsikring G/S

før Nørrejyllands gensidige Søforsikringsforening

Aktuel information

Direktør Claus Løkke
Nørrejyllands gensidige Søforsikringsforening har aflagt regnskab på generalforsamling 4. marts 2013. Foreningen fik et resultat på kr. 1.307.972 og en egenkapital ultimo 2012 på kr. 26.478.418. Yderligere information vil kunne rekvireres ved henvendelse til direktøren. Årsrapporten for 2012...

Om Dansk Søforsikring G/S

Dansk Søforsikring G/S har siden stiftelsen i 1884 forsikret en lang række skibe og har gennem årene udviklet sig til at forsikre større coastere, tankskibe og Supply skibe. Foreningen har gennem et tæt samarbejde med forsikringstagerne sikret en konkurrencedygtig præmie ved kritisk udvælgelse af medlemmerne.

 

Nyheder...

 

Finanstilsynet svar efter tilsyn.....

 

Rederiet M.H.Simonsen.....